Bediüzzaman’ın gazete çıkarma teşebbüsü

said-nursi-00007Bediüzzaman 1 Şubat 1909’da Türkçe ve Kürtçe “Ma’rifet ve İttihad-ı Ekrad” adıyla haftalık bir gazete çıkarma teşebbüsünde bulunur.
“Çıkartılmak istenen gazetenin dilinin Türkçe ve Kürtçe olması, adının da; ‘Ma’rifet ve İttihad-ı Ekrad’ olmasını arzu eder. Gayesini; “Siyaset-i şer’iye ve ulûm ve şu’ûn-ı muhtelifeden (yani şer’i siyaset ve muhtelif bilim ve işlerden) bahseden bir gazete” olarak açıklar.

Böylece, asabiyet-i cahiliye olan ırkçı, şovenist milliyetçi yaklaşımın önünü ve Müslüman unsurlar arasında tefrikayı kesmek ister. Zira, İslâm’da ırkçılığa asla yer yoktur. “Müsbet milliyet” anlayışıyla etnik kökeni kabul eden Bediüzzaman, “menfi milliyet” ifadesiyle de “üstünlüğe ve ötekileştirmeye” dayalı milliyet anlayışını reddeder. Gazetenin yayın prensipleri (ilkeleri) maddeler hâlinde sıralanırsa:

1- Siyaset-i Şer’iye (İslâm’a uygun, iman ve Kur’ân hakikatlerini tebliğ siyaseti, metodu)

2- Ulûm-i muhtelife (Çeşitli ilimler)

3- Şu’ûn-i muhtelife (Çeşitli işler, faaliyetler)

a) Sosyal problemlerin çözümüne yönelik bir neşriyat.

b) Fıtrî meyelanları uyandıran bir yayıncılık.

c) İ’lâ-yı kelimetullahı esas alan bir yayıncılık olarak başlıklar hâlinde sunulabilir.”1

Ne var ki, zamanın çalkantıları ve çeşitli sebeplerden dolayı gazete çıkarma teşebbüsü akim kalır.

Dipnot: 1. http://www.risaleakademi.com/rnam/mektup-hatra-ve-belgeler/362-bediuezzaman-nasl-bir-gazete-istiyordu

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

İlk yorumu siz yazın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*