Nurcular hakkında

Nurcular ve solcular

Dünkü köşe yazısında Ömer Laçiner’in ağzından 70’li yıllara ait bir hatırayı nakleden Emre Aköz, muhtemelen farkına varmadan bazı yanlış algılamalara sebebiyet vermiş. Aktarılan hatıraya göre, özetle, hapishanede tutuklu bulunan solcu bir grup mahkûmun yanına, ayrıca […]