Eserleri

Risale-i Nur: Çifte hizmete dâvet

(1947’de teksir edilen lûgatçeli Asâ-yı Mûsâ’nın üzerinde Üstad’ın imzası var.) Adeta bir umumî seferberlik ruhuyla yayına hazırlanan yeni tanzim Nur Külliyatı, ayrıca çok avantajlı bir kampanya ile geniş kitlelerin istifadesine sunulmaya çalışılıyor.