İzah ve Şerh

Ye’cüc ve Me’cüc hadisatı

Kur’ân-ı Kerîm’de bahsi geçen ve insanlığı fitne ve anarşiye boğacak bir kavim olarak tasvir edilen Ye’cüc ve Me’cüc hadisatı hakkında tafsilatlı bir kısım rivayetler mevcuttur. Kur’ân-ı Kerîm’de mücmel olarak verilen bu haberi tefsir eden Peygamber […]

Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nur’da; Dâbbetül’l Arz

Önce, Dünya Ticaret Merkezine (İkiz Kulelere) yapılan saldırılar ve ardından Amerika’nın “sonsuz özgürlük” adına başlattığı üçüncü bin yılın ilk savaşı, Türkiye kamuoyunda genel olarak kıyamet alametleri ve bunlardan da dâbbetü’l-arz’a dair büyük bir merak uyandırdı.

Risale-i Nur hakkında

Ye’cüc-Me’cüc, anarşi ve terör

Ye’cüc ve Me’cüc hâdisatı kıyamet alâmetlerinden olup “fitne, fesâd, anarşi, terör ve zulüm” olarak telâkki edilmiştir. Dünyanın sonuna doğru terör ve anarşi olayları insanlık gündemini meşgul edecek derecede hızlanmış ve beşeriyeti zîr-ü zeber etmektedir.