Risale-i Nur hakkında

Bediüzzaman’sız Nurculuk

Ahir zamanın en mühim alâmetlerinden olan dünyevîleşme zirve yapınca dinsizliğe kapı açılmış, inkâr-ı Uluhiyet pervasızca intişar etmişti. Bizde ise, nifak perdesi altında Risalet-i Ahmediyeyi (asm) inkâr edecek cesareti bulmuşlardı.