Adalet

Meyelânın kalbdeki yansımaları

Meyelânın kalbdeki derunî yansımalarını Bediüzzaman, Sultan Reşat ile yaptığı Rumeli Seyahatinde karşılaştığı iki muallime verdiği dersde meâlen şöyle dile getirir: Âyetlerde bulunan, hırsızlığın yapılmaması, yapanın cezası olarak hırsızın ellerini kesilmesi. 1 meâlindeki tehdidi işitenin iman […]

Genel

Şimdi Tahmidiye okuma vaktidir

Aziz sıddık Ağabey ve kardeşler Yirmi Üçüncü Söz’de geçen “Ve beliyyelerin istilâsı ve muzır şeylerin tasallutu, bazı duâların evkat-ı mahsusalarıdır ki, insan o vakitlerde aczini anlar; duâ ile niyaz ile Kadîr-ı Mutlak’ın dergâhına iltica eder.”, […]

Gazete

Koronavirüsün kaderî yansımaları

Bir salgın hastalığın yaygınlaşarak hayatî boyutta tehdit etmesi ile alınacak tedbirler konusunda, Hadis-i Şerife dayanarak hareket eden Hz. Ömer’in (ra) veba hastalığı hakkındaki uygulaması temel teşkil etmektedir. Peygamberimizin (asm) Harbde dahi cemaatle namaz kılınmasının terk […]