Risale-i Nur hakkında

Hatıralardan hakikatlere

“ Tam 666 gün “ Risale-i Nurların devlet tekelinde bulunmasının çok acı bir hatırası. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ifade ettiği “Kur’an ve iman inhisar altına alınamaz” hakikatini hiç nazara almayarak bandrol  bahanesiyle devlet tekelini alkışlayanlar