Said Nursi hakkında

Bediüzzaman, çalışmadan nasıl geçinmekteydi?

DÖRDÜNCÜ NOKTA Evhamlı birkaç sualin cevabıdır.Birincisi: Ehl-i dünya bana der: “Neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sa’yiyle geçinenleri istemiyoruz.”Elcevap: Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzâkımdan başka kimsenin minnetini almıyorum ve almamaya […]

Gazete

Ekonomide Bediüzzaman’ın tesbitlerini yaşıyoruz

  Ekonomist Sami Uslu, Bediüzzaman’ın ekonomiyle ilgili tesbitlerini “Bugünkü olayları mükemmel açıklamış. Bediüzzaman israfa yer olmayan, kaynakların yerinde kullanıldığı bir sistemi savunuyor. Bugün İktisat Risalesi’nin öngördüklerini aynen yaşıyoruz. Ziraat ön plana çıktı. Açgözlülüğün ne kadar […]