İzah ve Şerh

Risale-i Nur ve Hikmet

Herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılmış olmasına hikmet denir. Hikmet; en derin ilim, idrak ve faziletin şahikası olup, kuvve-i gadabiyede şecaat, Kuvve-i şeheviyede iffet ve Kuvve-i akliyede hikmettir. Hakk’ın […]

Kavramlar

Risale-i Nur ve hikmet

Risâle-i Nur’la Onuncu âyet-i kerimenin meal ve hikmetlerine devam edelim. “(Allah) hikmeti dilediğine verir” (Bakara 269) buyruluyor. Devamında ise “Kime hikmet verilmişse ona büyük bir hayır verilmiştir, bunu ancak akıl sahipleri anlar” buyruluyor. Bu âyet-i […]

Risale-i Nur hakkında

İlim ve hikmet arşı: Nur

Zât-ı Zülcelâl olan Sahib-i Arş-ı Azam’ın, manevî bir merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kâinat hükmünde olan küre-i arzdaki mahlûkatın tedbirine medar dört arş-ı İlâhîsi var” (Lem’alar, 646)

Said Nursi hakkında

Bediüzzaman Hazretlerinden 10 hikmetli söz

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin eserlerinden derlediğim, şahsî manevî hayatımda büyük bir anlam ve ifade eden 10 hikmetli ve derûnî sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şüphesiz paylaşacağım bu 10 hikmetli sözün her Nur hizmetkârının hayatında çok […]