Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nûr ve Âl-i Beyt

Nûr şakirtlerinin Üstâdı İmam-ı Ali Radıyallahu Anh’tır ve Nûr’un mesleğinde hubb-u Âl-i Beyt esastır. Bunun içindir ki “ Risâle-i Nûr dairesi, Hazret-i Ali ve Hasan ve Hüseyin’in (r.a.) ve Gavs-ı Âzamın (k.s.) ihbarat-ı gaybiyeleriyle,