İzah ve Şerh

Hayr-ı Mutlak’tan hayır gelir

Kâinatta cereyan eden hadiselerin rastgele ve tesadüfi olmadığını mü’min olan her insan bilmektedir. Bütün işlerin ve hadiselerin kâinatın Sultanı Cenâb-ı Hakk’ın izni ve emriyle olduğuna şüphesiz iman etmektedir. Rabbimiz Hayr-ı Mutlak, Cemil-i Mutlak, Rahim-i Mutlak […]