İzah ve Şerh

Risale-i Nur’un feyziyle doğan kuvve-i maneviye

*Bu dehşetli asrın taklidî itikadlarının, dayanak noktaları sarsılmış olduğundan; dalâlet ehlinin cemaat halindeki hücumuna karşı mukavemet edebilmek için, kuvvetli bir tahkiki imanın lâzım geldiğini, tahkiki imanı kalblere yerleştirme vazifesini ise bu en lüzumlu ve nazik […]

Talebeleri

Mihenk başka, tenkit başkadır

“Mihenk” meselesi ile “tenkidi” çok iyi anlamamız ve temyiz etmemiz gerekir. Öncelikle şunu ifade edelim: Mihenge vurmak, Üstad’a “tam sadâkat”tir. Saniyen, mihenge vurmak, asla varisleri, ağabeyleri, âlimleri rencide, faziletlerini inkâr etmek demek değildir, olmamalıdır. Risale-i […]