İzah ve Şerh

Kâinat ağacının manevî çekirdeği: Kalp

Kalbin lügat manası, ‘insanın manevî bünyesinde hislerin merkezi; gönül, dil; her şeyin ortası, alıcı noktası, merkezi’ olarak ifade edilmektedir. Risale-i Nur Külliyatındaki manası ise kısaca şöyle izah edilmiştir: Kalb, “ekser envaın bir çeşit muhtasar fihristesi […]

Kavramlar

Risale-i Nur; Vicdan

Vicdanı, “iyiyi kötüden ayırıp, iyiden lezzet alan ve kötüden de elem hisseden bir duygu” diye özet bir şekilde tanımlanmak mümkündür. Fakat, Risalelerin çeşitli yerlerinde, bu tanımın farklı boyutlarına getirilen değişik açılımların incelenmesi, meseleyi biraz daha […]