Risale-i Nur hakkında

Hakikat-i islâmiyenin yedi esası

“Birinci Şuâ’da ‘…altı erkân-ı imaniye ile beraber hakikat-ı İslâmiyet olan yedi esası…’ cümlesinde geçen bu yedi esas nedir? 2. Yedinci Âyet: …998 adediyle Risalet-ün Nur’un 998 adedine tam tamına tevafukla… Cümlesinde geçen Risalet-ün Nur’un 998 […]