Eserleri

Bediüzzaman’ın insaniyet müdafaası

Çağımızın müceddidi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin çok mühim icraat ve hizmetlerinden birisi, 31 Mart 1909 hadisesinde Divan-ı Harb-i Örfî’deki yani sıkı yönetim askeri mahkemesinde yaptığı emsalsiz müdafaadır. Divan-ı Harb-i Örfî müdafaası, o tarihten kıyamete kadar olan […]