İddialara Cevaplar

Din düşmanı bir ruh-u habis: Dr. A.Cevdet

WhatsAppGÜNÜN TARİHİ: 29 Kasım 1932 Önce Kastamonu Lahikasından kısacık bir iktibas yapalım, konuya öyle devam edelim: “Risâle-i Nur’un Isparta’daki galebesi, zındıkları şaşırttı. Fakat bazı mütemerrid ve muannid ve ölen herifin ruh-u habîsi hükmünde bazı zındıklar,

Menfî ve Müsbet Siyaset

Hürriyet kavramı üzerine

WhatsAppHürriyet hür olmak, herkesin hür olmasını savunmaktır. Hür olmak ile özgür olmak arasında fark vardır. Özgürlük “serbestiyet” kavramının karşılığıdır. Jön Türkler Batı’dan aldıkları “Liberte”yi önceleri “Serbestiyet” olarak tercüme etmişlerdi. Serbestiyet, başıboş olmak, kanun ve kurala […]

Eserleri

Bediüzzaman ve Fen İlimleri

WhatsAppBediüzzaman Hazretleri çocuk yaşlarında başlamış olduğu ilim tahsilini, yine çoçuk yaşları denebilecek bir yaşta, yani o­n dört yaşlarında Doğubeyazit’ta, Şeyh Mehmet Celali Hazretlerinin medresesinde tamamlamıştır.