Risale-i Nur hakkında

Lügat, Tefsir, Şerh ve İzah Meselesi

Risale-i Nur ile kıyamete kadar imana ve Kur’ana hizmet devam edecektir. 1. Bediüzzaman Risale-i Nur Talebelerinin bir kısım mektuplarını “Risale-i Nur Külliyatı” içinde dahil etmiştir. Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası ve Emirdağ Lahikasında bu mektupların bir […]

Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nurlar ve lügat meselesi

Risale-i Nur’daki hakikatleri okuyup anlamak, kabul edip amel etmek nefsimize zor geldiği için hatıralara yöneliyoruz. Hikâye gibi anlatıp dinletiyoruz. Bir kısmımız da işine geldiği gibi yorumlayarak, anlatılan hatıralardan hüküm çıkarmaya, kendi haklılığımıza delil göstermeye çalışıyoruz. […]

Eserleri

Derste İzah Nasıl Olmalı?

“Şimdi Risale-i Nur Külliyatından, iman, Kur’an ve Hazret-i Peygamber (Aleyhissalâtü Vesselâm) Efendimiz hakkında olan eserlerden bazı kısımları aynen okuyacağım. Siz bu eserleri elde edip tamamını okursunuz. Okurken, belki