Gazete

Koronadan önce ve koronadan sonra

Tağutlaşan ehl-i dünyayı, önüne katıp kovalayan küçücük askerin zaferi hakikaten mucizevi görünüyor. Evet, O’na dayandıktan sonra korona bir mareşalden daha celalli, tüm coğrafyaları teftiş ediyor. Kral- kraliçeler, kudretli bilinen devlet idarecileri ve tüm şöhretler, onu […]

Üçüncü Said

Zübeyrî Çizgi veya Üçüncü Said

Nisan yağmurunun şıpıltılarının size doğumu mu, yoksa ölümü mü daha ziyade hatırlattığını merak ediyorum. Belki de bir çoğumuz doğumdan bahsedecek. Baharın; ana rahmine düşüşten doğuma bir geçiş olduğunu hatırlatacaksınız. Böyle bildiğimizden olacak ki “Nisan yağmurunun” […]

Batıda İslam

Batı dünyası Papayı mutlaka dinlemeli

İlginç bir şahsiyet olduğunda herkes müttefik. Yaşadığı çizgiyi takip edenler, onu samimi ve başarılı buluyorlar. Tüm Hıristiyanlık tarihinde, hakkında en fazla yazılmış çizilmiş Polonya asıllı bu Papanın şimdiye kadar hiçbir şahsî kavga ve tartışmaya girmemiş […]

Dinlerarası Diyalog

Diyalog ehlinde rekabet olmaz

Müslüman-Hıristiyan diyaloğu zaman içinde önyargıları bertaraf eder. İlmin ilerlemesi ve hürriyetin inkişafıyla tarihin tortuları niteliğindeki yanlışları taraflara gösterir. Zamanı geçmiş ifade, metod ve tartışmaları tecdid eder. Her iki dinin mensuplarına asıl gayenin “saadet-i ebediye” olduğunu […]

İslamiyet ve Hristiyanlık

Diyalog Çağrıları

Bundan 25 sene önce Hıristiyan – Müslüman diyaloğunun sesi yalnızca Roma’dan duyulurdu. Cılız ve sessizce… Avrupa kilisesinin bu istikamette epey mesafe aldığını Kardinal Lehmann ile Kardinal Schönborn’un mesajlarından anlıyoruz. Kilisenin hâdiselere lakayd kalması zaten mümkün […]

İslamiyet ve Hristiyanlık

Diyalog resmiyeti kaldırmaz

Avrupa-Amerika’da o­nlarca yıl Müslüman-Hıristiyan diyaloğuna hizmet edenlerde ortak bir kanaat oluşmuştur: Diyalog siyaseti sevmediği gibi, resmiyeti de sevmez. Geleneksel düşüncemizin bu hususta da bizi yanıltabileceğini düşünüyoruz. Tarihte, en çok devlet kurmuş millet olarak bilinen Türklerin […]

Dinlerarası Diyalog

Diyaloğa karşı çıkanlar

Diyalog denilince akla gelen ilk mânâ bildiğiniz gibi “Hıristiyan-Müslüman” diyaloğudur… Yahudilerin inanç ve dinî yapıları Hıristiyan-Müslüman diyaloğu paralelindeki bir dayanışma ve işbirliğine zaten müsait olmadığından önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi konumuzun dışında kalıyorlar. Bildiğiniz gibi bugüne […]

İslamiyet ve Hristiyanlık

İsevilerle Ortak Paylarımız

Işık denizine dönüşen Avrupa´da “mukaddes doğuma” hazırlık günlerini görmemezlikten gelmek olur mu? Hristiyanlık dünyasının kilisesindeki hareket, ışık ve heyecanı yok sayması, Avrupalı kendisine karşı hakaret olarak da telakki edebilir. Galiçyalıların temsil ettikleri İkinci Avrupa da […]

Batıda İslam

İsveç´te şeriat

İkinci Meşrûtiyetten yaklaşık çeyrek asır önce Osmanlı’da şeriat düşmanlığı başlamıştı. O zamanın Paris merkezli din karşıtı Osmanlı liberallerinin çalışmaları ve o dönem Garp medeniyetinin karakolu hükmündeki Selanik’in katkılarıyla “şeriat” kelimesi menfî olarak efkâr-ı ammeye sunulmaya […]

Batıda İslam

Gurbette bayram haftası

Artık bir gelenek oldu. Avrupa kıtasındaki Nur talebelerinin bir bayramı… İster bahar bayramı deyiniz, isterseniz Nur bayramı… Binlerce kilometrelik maddî mesafelerin kaybolduğu ve hasretin giderildiği gurbet bayramları da diyebilirsiniz. Genellikle Mayıs ayının sonuna tekabül eden […]

İslamiyet ve Hristiyanlık

XVI. Benedikt´in feryadı

İman-küfür mücadelesine mevzi bakmak, genellikle insanı yanıltır. Her hadisenin cihanşümul olarak değerlendirildiği bir zamanda, “iman küfür mücadelesi de” elbette ki küresel değerlendirilecektir. Böyle bir değerlendirmede bulunabilmek için, dünyanın her yerinden haber alacak, oradaki hadiseleri takip […]