Ayet ve Hadisler

Mescid-i Dırar

Mescid-i Dırar hadisesi “dini ve dinî değerleri” kullanarak Müslümanlar arasında fitne çıkarmanın tipik bir örneğidir. Kur’ân-ı Kerîm’in Tevbe Sûresinde 10 âyetle üzerinde durduğu (Tevbe Sûresi, 107-117) bu olay kıyamete kadar her zaman ortaya çıkacak olan […]

Risale-i Nur hakkında

Suallerimize cevap isteriz

Divan-ı Harb-i Örfi’de “Ey paşalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim” diyen Bediüzzaman Said Nursî, mahkeme heyetine bazı sualler sorarak, yapılan hukuksuzluk, haksızlık ve yanlışlıkları sualler vasıtasıyla gösteriyor.