Eserleri

Risâle-i Nur ve Tasavvuf

Tasavvuf Batılı yazarlar tarafından İslâm mistisizmi olarak adlandırılır. Oysa tasavvuf aklın ürünü olan felsefenin mistik görünümü değildir. Vahyi temele sahip olan İslâm dininin, insan ruhundaki ihtiyaçlara cevap veren hakikatlerin bireysel bir şekilde yaşandığı, yaratıcıya ulaşmanın […]

İzah ve Şerh

Kayyûmiyet ve Esir Maddesi

Muazzam bir kâinatta yaşıyoruz. Mikroplardan dev gezegenlere, katı ve yoğun maddelerden akışkan, şekilsiz ve latif maddelere kadar her tür mevcutla içiçeyiz. Şöyle bir etrafımızı gözlemlediğimizde çok farklı ve çok renkli nesnelerle karşılaşırız. İnsanlar, taşlar ve […]

İzah ve Şerh

İlâhî bir terbiye: ORUÇ

İslam literatüründe nefs, insan hayatının ekseninin belirlenmesi, beşeri ihtiyaçların yerine getirilmesi, kızma, öfkelenme, sevinme gibi hislerin kontrol edilmesi, şehevi arzuların tatmin edilmesi için Allah tarafından derc edilen hisleri ifade eder. Nefsin bu mahiyeti inanan bir […]

Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nur’daki bazı kelimeler

Risâle-i Nûr’da öyle ifâde ve kavramlar vardır ki, sosyal hayatta kullandığımız zaman sanki yanlış kullanılmış gibi algılanmaktadır. Hatta bu ifâdeleri ilk duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor, hatalı kelime ve cümle kullandığımızı imâ eder bir duruş ve söz […]

Said Nursi hakkında

Said Nursi´nin kabri nerededir?

Eddâî Yıkılmış bir mezarım ki, yığılmıştır içinde Saidden yetmiş dokuz emvât bâ-âsâm âlâma. Sekseninci olmuştur mezara bir mezar taş, Beraber ağlıyor hüsrân-ı İslâm’a. Mezar taşımla püremvât enîndâr o mezârımla Revânım sâha-i ukbâ-i ferdâma. Yakînim var […]