Gazete

Koronavirüsün kaderî yansımaları

Bir salgın hastalığın yaygınlaşarak hayatî boyutta tehdit etmesi ile alınacak tedbirler konusunda, Hadis-i Şerife dayanarak hareket eden Hz. Ömer’in (ra) veba hastalığı hakkındaki uygulaması temel teşkil etmektedir. Peygamberimizin (asm) Harbde dahi cemaatle namaz kılınmasının terk […]

Risale-i Nur hakkında

Kaderin her şeyi hayırdır

Kader Risalesi’nde “Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dâr-ı dünyadaki musîbetler, beliyyeler, o hükmü cerh ediyor.” hakikati beyan edilmektedir.1 Ve yine Şuâlar Risalesi’nde “her şeyde bir […]