Risale-i Nur hakkında

Suallerimize cevap isteriz

Divan-ı Harb-i Örfi’de “Ey paşalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim” diyen Bediüzzaman Said Nursî, mahkeme heyetine bazı sualler sorarak, yapılan hukuksuzluk, haksızlık ve yanlışlıkları sualler vasıtasıyla gösteriyor.

Dinlerarası Diyalog

İslâmın ve Asya’nın istikbâli

Asya, İslâm ülkelerini içine alan coğrafyanın adıdır. Dünya Müslüman nüfusunun ekserisi Asya’da yaşamaktadır. Kader-i İlâhînin işaretiyle, ekser peygamberlerin Asya’da gelmesi adeta Asya’yı bir İslâm beldesi ve bir cami gibi yapmıştır. Bu sebeple,

Said Nursi hakkında

Asıl reçete Said Nursî’nin projesi

Bediüzzaman’ın “Orta şarkta sulh-u umumînin temel taşı ve birinci kalesi” olarak nitelediği Medresetüzzehra projesi, bugün hâlâ kıyısına dahi yaklaşılamamış son derece engin bir ufuk ve vizyonun somut ifadesiydı. Hâlâ doğru bir şekilde anlaşılmayı ve samimiyetle […]

Gazete

Bediüzzaman modeli

5. Ulusal Risale-i Nur Kongresi bu hafta sonu İstanbul’da gerçekleşti Onlarca ilim adamının aynı sebeple bir araya gelmesinin özel bir anlamı olmalıdır. İçinde bulunduğu toplumun değerlerine yabancılaşmış bir kısım aydınlarımız, akademisyenlerimiz ve bürokratlarımız görmek-anlamak istemese […]