Said Nursi hakkında

Bediüzzaman, çalışmadan nasıl geçinmekteydi?

DÖRDÜNCÜ NOKTA Evhamlı birkaç sualin cevabıdır. Birincisi: Ehl-i dünya bana der: “Neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanları ve başkasının sa’yiyle geçinenleri istemiyoruz.” Elcevap: Ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzâkımdan başka kimsenin minnetini almıyorum […]