Kavramlar

Kuvvetli bir anahtar: Ene

Cenab-ı Allah, her şeyi bir gaye ile halk etmiştir; mevcudat, eşref-i mahlûkata tablacılık ve Allah’a (cc) ibadet etmek gayesi ile halk olunmuştur. Allah’ın sonsuz şefkat ve merhametinin ispatı melekler, o eşref-i mahlûkatın eksik bıraktığı ve […]

Risale-i Nur hakkında

Ruh, ene ve şeytan

Bediüzzaman “Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makasıd-ı hayriye-i külliye (küllî hayırlar) ve kemâlât-ı insaniye vardır” (Lem’alar, s.210) diyor. Buradan yola çıkarak, hep şer olarak bildiğimiz şeytanın vücudunda, insanın kemâlâtının nasıl bulunacağı dikkatimi çekti. Ruh, […]

Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nur´da ene ve zerre

Isparta’dan Murad Kurt: “Üstad Hazretlerinin, ene ve zerre bahislerini aynı risâlenin iki bölümünde izah etmiş olmasının hikmeti nedir?” Isparta’dan Mahmut Özdemir: “Ene ne demektir? Bediüzzaman’ın görüşü nedir? Bu zamanda enenin tahribâtından nasıl kurtulunur?” Risâle-i Nûr’dan […]