Kim ne dedi?

Cesaretli davranışları

Bediüzzaman’ın hayatı, ölüm tehlikeleriyle karşılaşacak derecede cesaret örnekleriyle doludur. Bunun yanında, komik denilebilecek hadiseler de yaşamıştır. Hükümet, anlaşılmaz bir biçimde onunla uğraşmıştır. Bediüzzaman, zorbalıkla, senelerce sürgüne gönderilmiş ve hapsedilmiştir. Hatta bir defasında tımarhaneye bile gönderildi. […]

Talebeleri

Cesaret ve sadâkat örnekleri

Isparta’da 1950’li yılların sonlarında Üstad Bediüzzaman’ı evinde ziyaret eden Hakkı Yavuztürk Ağabeyin, Ceylan Çalışkan ve Abdurrahman Nursî ile alâkalı dinlemiş olduğu hatıralardan söz ediyorduk. Devamını bugünkü yazıda aktarmaya çalışalım. Sohbet esnasında “evlâd–ı maneviyem” dediği Ceylan […]