Eserleri

Bediüzzaman’ın insaniyet müdafaası

Çağımızın müceddidi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin çok mühim icraat ve hizmetlerinden birisi, 31 Mart 1909 hadisesinde Divan-ı Harb-i Örfî’deki yani sıkı yönetim askeri mahkemesinde yaptığı emsalsiz müdafaadır. Divan-ı Harb-i Örfî müdafaası, o tarihten kıyamete kadar olan […]

Said Nursi hakkında

31 Mart´ta Bedîüzzaman

İzmir’den Abdullah Toprakoğlu: “31 Mart’tan sonra Hurşit Paşa isyancılarla birlikte Bedîüzzaman’ı da mahkemeye celp ediyor ve Bedîüzzaman’ı, “Sen de şeriat istemişsin!” diye sorguluyor. Oysa Osmanlı Devleti zaten şeriatla yönetilmiyor muydu? İsyancıların amacı neydi? Hurşit Paşa […]