Dinlerarası Diyalog

Ehl-i kitapla dostluk

Sual: Yahudi ve Nasara ile muhabbetten Kur’ân’da nehiy vardır. “Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin.” (Mâide Sûresi, 5:51.) Bununla beraber nasıl dost olunuz dersiniz? Cevap: Evvelâ: Delil kat’iyyü’l-metîn olduğu gibi, kat’iyyü’d-delâlet olmak gerektir. Halbuki tevil ve […]

Dinlerarası Diyalog

Müşterek Kelimeler ve Aykırı Oluşlar

Al-i İmran 64. Ayeti ve Müslüman-Hıristiyan Diyalog Sürecine Pratik Bir Bakış Giriş Dinlerarası işbirlikleri ve yakınlaşmalar, her geçen gün kendini daha fazla hissettiren, modern çağımıza ait dindarları yakından ilgilendiren hayati bir konudur. Her alanda diyalog […]

Dinlerarası Diyalog

Beyaz Buluşma

    “Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah’ın elçisi ve kelimesidir. Onu (‘ol’ kelimesini) Meryem’e yöneltmiştir ve O’ndan bir ruhtur” (Kur’an-ı Kerim) “Haksızlığa sapanların dışında Ehl-i Kitap’la en güzel olan şeklin dışında bir tarzla mücadele etmeyin […]