Yeknesaklık ve ünsiyet, yani tekdüzelik ve alışmışlık alemimizde önemli perdeler. İnsan alışık olduğu şeye kendini dost hissediyor, alışmak için tekdüzeliği arıyor. Tekdüzelik, her şeyin hikmet gereği belirli oluşu, hikmet gereği olan intizam ve bunun sonucu…
Devamı...