Gazete

Said Nursî ve üç adam

Bediüzzaman’la M. Kemal’in Ankara’da Birinci Meclisteki görüşmelerine dair kayıtlar, ilgili kaynaklarda mevcut. Said Nursî’nin milletvekillerine dağıttığı meşhur beyanname üzerine aralarında yaşanan, Üstadın “Paşa, Paşa! Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır…” diye başlayan cevabına […]

Gazete

Üstadın bayramları

Bayramlar sevinç ve coşku günleridir; ama Üstad Bediüzzaman’a hapisler, sürgünler, tecritler, takipler ve tazyiklerle geçen çileli hayatında bayram sevinci de çok görüldü. Bazı bayramlarını talebeleriyle birlikte demir parmaklıkların arkasında geçirmek zorunda bırakılan Üstad, sürgün dönemlerinde […]

Gazete

Bediüzzaman`ı anlamıyorlar

Eşref Edib Bey`e 1952`de mülâkat veren Bediüzzaman Said Nursî, konuşmasının bir yerinde muarızları hakkında aynen şunu söylüyor: `Risâle–i Nur`u anlamıyorlar, yahut anlamak istemiyorlar.` (Tarihçe–i Hayat, s. 543) Üstad, yerden göğe kadar haklı. İşte bakınız, aradan […]

Gazete

Bediüzzaman haklı çıktı, Rus da dinsiz kalamadı

Moskova İslâm Üniversitesi Rektörü Marat Murtazin, Rusya’daki İslâmî gelişmeleri anlatırken; “Ateizm artık Rusya’da devlet politikası olmaktan çıktı” dedi. Said Nursî’nin “Rus da dinsiz kalamaz, Kur’ân’la musalâha veya tâbi olur” sözünü hatırlattığımız Murtazin, “Ateizm devlet politikası […]

Gazete

Ekonomide Bediüzzaman’ın tesbitlerini yaşıyoruz

  Ekonomist Sami Uslu, Bediüzzaman’ın ekonomiyle ilgili tesbitlerini “Bugünkü olayları mükemmel açıklamış. Bediüzzaman israfa yer olmayan, kaynakların yerinde kullanıldığı bir sistemi savunuyor. Bugün İktisat Risalesi’nin öngördüklerini aynen yaşıyoruz. Ziraat ön plana çıktı. Açgözlülüğün ne kadar […]

Gazete

Said Nursî ve şehitler

Son günlerde maalesef yine sıklaşan şehit cenazeleri, son şahitlerden Hafız Nuri Güven Hocanın aktardığı bir Üstad hatırasını gündemimize taşıma vesilesi oldu. Emirdağ Çarşı Camiinde yedi yıl imam lık yapan Nuri Hoca, oradaki sürgün hayatında epeyce […]

Gazete

Doğu`da Nursî ağırlığı

Cumhuriyet gazetesinde sekiz gün boyunca (4–11 Haziran 2008) yayınlanan “Hedefteki Diyarbakır” başlıklı yazı dizisinin sonlarında, ağırlıklı olarak Said Nursî ve Doğu`daki talebeleri konusu üzerinde duruldu. Diziyi yayına hazırlayan Mehmet Faraç`ın tesbitlerine göre, AKP ile DTP`nin […]

Gazete

100 yıllık kırıksız çizgi

Saltanat, meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi. Said Nursî, siyasî tarihimizin bu dört devresini de yaşamış ve her birinde, Kur’ânî prensiplere dayalı tavizsiz duruşunu korumuş bir âlim, müfessir, mütefekkir ve aksiyon adamı. Fikirlerinin sağlamlığından o kadar emin ki, […]

Gazete

Said Nursî ve liberaller

“1907 senesi idi ki, Kürdistan’m yalçın, sarp ve demir görünüşlü dağlarının ardından bir güneş gibi doğmuş olan Said-i Kürdi adında, yaradılışının nadir eserlerinden sayılan, ateş parçası bir zekânın, İstanbul ufuklarında görüldüğü haberi etrafa yayıldı”. İçtihat […]

Gazete

Bediüzzaman reytingi

Son günlerde bazı çevreler veya yazarlar Bediüzzaman Hazretlerinden şöyle veya böyle bir şekilde bahisler açmaya, programlar yapmaya başladılar. Şüphesiz ki, Bediüzzaman Hazretlerinin gündeme getirilmesi, onun anlaşılması, en azından tanınması için iyi birer vesiledir. Her ne […]

Gazete

Gündem Said Nursi

Kur`an`ın sönmez ve söndürülemez bir manevi güneş olduğunu bütün dünyaya ispat etme idealine vakfettiği hayatında, hiçbir dünyevi ve maddi kıstasla ölçülemeyecek hizmetlere imza atan ve arkasında ölümsüz eseri Risale-i Nur`la nur neslini bırakan Bediüzzaman Said […]

Gazete

Bu yazarı üç kâğıda kim getirdi?

Muharrem Bayraktar isimli şahıs, Yeni Mesaj gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. 28 Nisan 2005 tarihli “Gözlem” köşesindeki yazısının konusu, başlıktaki ifadesinden de anlaşıldığı üzere “Bir başka açıdan Said–i Nursi.” Muharrem Beyin Said Nursî’yi hangi zaviyeden tarassut […]