Bilim ve Teknik

Kuantum ölüm ve kuantum kıyamet

Klasik fizikte enerji akışı düzgün doğrusal ve sürekli bir şekilde akmakta idi. Ancak geçtiğimiz yüz yılın başlarında ortaya atılan Kuantum Teorisi bunun böyle olmadığını gösterdi. Enerji sürekli değil, kesik kesik, yani paketler şeklinde yayılıyordu. Buna […]

Risale-i Nur hakkında

Tayy-ı mekân ve Bast-ı zaman

“Denizlerde vukua gelen medd ü cezir gibi, evliya arasında da bast-ı zaman, tayy-ı mekân mes’elesi şöhret bulmuştur.” Mesnevî-i Nuriye’de geçen bu ifadelerdeki zaman ve mekânın tayyedilmesi hakikatlerini nasıl anlamalıyız?