İzah ve Şerh

Risale-i Nur’un feyziyle doğan kuvve-i maneviye

*Bu dehşetli asrın taklidî itikadlarının, dayanak noktaları sarsılmış olduğundan; dalâlet ehlinin cemaat halindeki hücumuna karşı mukavemet edebilmek için, kuvvetli bir tahkiki imanın lâzım geldiğini, tahkiki imanı kalblere yerleştirme vazifesini ise bu en lüzumlu ve nazik […]

Said Nursi hakkında

Üstad Bediüzzaman ve azamî takva

Risâle-i Nur’un meslek düsturlarının mühimlerinden biri takvadır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Nur Mesleğinde, azamî ihlâs, azamî sadakat ve azamî fedakârlık yanında, takvanın da azamî seviyede olması gerektiğini belirtmektedir.

Risale-i Nur hakkında

Ruh, ene ve şeytan

Bediüzzaman “Şeytanın vücudunda cüz’î şerlerle beraber birçok makasıd-ı hayriye-i külliye (küllî hayırlar) ve kemâlât-ı insaniye vardır” (Lem’alar, s.210) diyor. Buradan yola çıkarak, hep şer olarak bildiğimiz şeytanın vücudunda, insanın kemâlâtının nasıl bulunacağı dikkatimi çekti. Ruh, […]

Talebeleri

Mihenk başka, tenkit başkadır

“Mihenk” meselesi ile “tenkidi” çok iyi anlamamız ve temyiz etmemiz gerekir. Öncelikle şunu ifade edelim: Mihenge vurmak, Üstad’a “tam sadâkat”tir. Saniyen, mihenge vurmak, asla varisleri, ağabeyleri, âlimleri rencide, faziletlerini inkâr etmek demek değildir, olmamalıdır. Risale-i […]