Eserleri

Sanat ve Tevhid

Sanat, insanı anlatma çabasıdır. İnsanın kendisini anlatmada kullandığı metotlardan birisi olarak da kısaca tanımlanabilecek olan sanatın başarısı, ilahi mesajlara yakınlığı ölçüsünde değerlendirilmelidir.

Eserleri

Bediüzzaman’da Edebiyat Düşüncesi

I. Belâğat “Belâğat” kelimesi, tarihî süreç içerisinde hem kelime ve kavram anlamıyla hem de terim anlamıyla farklı boyutlarıyla algılana gelmektedir. Kelime anlamıyla belâğat, kişinin duygu, düşünce ve hayâlleri gerek sözlü gerekse yazılı gerekse davranışsal olarak […]

Eserleri

Oratoryo, Roman, Tiyatro ve Bediüzzaman

Oratoryo, Roman, Tiyatro ve Bediüzzaman Sanat türlerinin kaynağından çok, içerikleri, işlevleri ve söylemleri önemlidir. Önce, koro müziğinin bir türü olan oratoryonun ne anlama geldiğini anlayabilmek için sözlüklerde küçük bir gezinti yapacağız. Ali Püsküllüoğlu’nun hazırladığı Türkçe […]