Hayatı

Bediüzzaman bir hürriyet fedaisidir

Bediüzzaman istibdat-hürriyet mücadelesinde hiç şüphesiz hürriyet tarafında yer almıştır. O, hürriyetin hararetli bir müdafaacısı olmuştur. Said Nursî için hürriyet ihtiyacı, ekmek ihtiyacından önde gelmektedir. Üstadı en iyi ifade eden tanımlamalardan biri de “Hür Adam”dır. Doç. […]

Eserleri

İnsan-ı kâmil ahlâkı ve Bediüzzaman

İnsan-ı kâmil ahlâkı ve Bediüzzaman Ariflerin ortak kanaatine göre, Kur’ân’ın yedi anlam katı mevcuttur. (Bazı bilgeler, Kur’ân’ın mânâsının sonsuz olduğunu da söyler. ‘Denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsaydı Rabb’inin sözleri yazmakla tükenmezdi’ ilâhî haberinden hareketle, Kur’ân’ın […]

İttihat ve Terakki

Meşrûtiyetten demokrasiye BEDİÜZZAMAN

Bediüzzaman Said Nursî, özgürlüğün önemini EKMEKSİZ YAŞARIM, HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM diyerek ifade eder. Bediüzzamana göre hürriyet insanı insan yapar ve hayvanlıktan kurtarır. Onun hayatına baktığımız zaman kendi hürriyetinden ve özgürlük düşüncesinden asla taviz vermemiş olduğunu görürüz. […]

Kim ne dedi?

Cesaretli davranışları

Bediüzzaman’ın hayatı, ölüm tehlikeleriyle karşılaşacak derecede cesaret örnekleriyle doludur. Bunun yanında, komik denilebilecek hadiseler de yaşamıştır. Hükümet, anlaşılmaz bir biçimde onunla uğraşmıştır. Bediüzzaman, zorbalıkla, senelerce sürgüne gönderilmiş ve hapsedilmiştir. Hatta bir defasında tımarhaneye bile gönderildi. […]

Hayatı

Belgelerle Bediüzzaman

  MALİYE NEZARETİ, EVRAK-I NAKDİ VE LEVAZIM MÜDÜRÜYETİ ŞURA-YI DEVLETİN GAYR-I DEVAİRDEN MESALİH-İ ŞAHSİYEYE DAİR VERİLEN MAZBATAYA MAHSUS VARAKADIR Kıymeti Beş Kuruştur DEVLET-İ ALİYE-İ OSMANİYE TEZKERESİDİR İsim ve şöhreti: Bediüzzaman Said Efendi. Pederi ismiyle mahall-i […]