Risale-i Nur hakkında

Risâle-i Nur ve yazı dili

Sual: “Risâle-i Nûr Külliyâtının yeni yazı ile yazılmasını târîhî seyri içinde ele alabilir misiniz? Zarûret hali biterse, Osmanlıca okumak ve yazmak Risâle-i Nur talebeliği unvanını almak için yegâne tek şart mıdır? Diğer yazı şekilleri her […]