Eserleri

Bediüzzaman, birlik için çalıştı

Bediüzzaman’ın nokta-i nazarı ittihad ve muhabbettir.Unsur olarak İslâmiyeti kâfi görmekte, Türklük, Araplık, Arnavutluk, Kürtlük, vb. dâvâları reddetmektedir.Tavaif-i mülûk tarzındaki siyasî bölünmelerle neticelenebilecek her türlü teklife karşıdır. TEŞEBBÜS-İ ŞAHSÎ Sabahaddin Bey II. Meşrûtiyet’in ilânı üzerine Paris’ten […]