Mana-i Harfi

Doğru İslâmiyetin şifreleri

İslâmiyet, insanı insan eden ve insanlığı yücelten bütün değerleri bağrında taşır. Bu nokta da “İslâmiyet insaniyet-i kübra’dır’ sözü yerli yerine oturur. İnsanî değerlerin, İslâmî esaslarla ne kadar iç içe bağlı olduğunu gösteren bir yol haritası […]

Adalet

Said Nursî der ki! Önce hukuk

Son yüzyılın kelam dâhisi Said Nursi; Kur’an ilimlerine vakıf olduğu kadar, aynı zamanda, ferdin ve toplumun önünü açan, büyük bir İslam hukukçusudur. “İslamiyetin pek çok kanun-u esasisinden birisi ‘Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez’ âyet-i kerimesinin […]

İddialara Cevaplar

Ticaniler, Demokratlar ve Bediüzzaman

Emirdağ’da ikamet etmekte olan Bediüzzaman Said Nursî, 20 Haziran 1951’de Başbakan Adnan Menderes’e hitaben bir mektup yazdı. Mektupta, bir sene evvel hürriyetine kavuşan Ezân-ı Muhammedî’nin yanı sıra, ayrıca “Ayasofya’nın vaziyet-i kudsiyesine çevirilmesi” ile “Risâle-i Nur’un […]

Risale-i Nur hakkında

İlim türleri, ilham ve Risale-i Nur

Kur’ân ilimlerinde uzman olan müçtehid, müceddid, müfessir ve alimlerin tesbitlerine göre, insan aklının ilim denizinden aldığı bilgi iki türlüdür: Kesbi ve vehbî. 1- Kesbi ilim: Allah’ın tabiata koyduğu “kevnî kanunlar” çerçevesinde çalışarak elde edilebilecek bilginin, […]

Nübüvvet

Kadınlar âleminde Peygamberimiz (asm)

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (Ahzab Sûresi, 56. ) Kadınların insan yerine konulmayıp bir mal gibi alınıp satılabildiği, miras olarak bırakılabildiği, kız çocuklarının […]

Adalet

Peygamberimiz (asm) ve adalet

Adalet: Hakk’a riayetkârlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk, zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muameleyi yapmak. Haksızları terbiye etmek. Cenâb-ı Hakk’ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah’ın emrini icra etmek… Kur’ân-ı Kerîm’de, “Emrolunduğun […]

İddialara Cevaplar

Mehdîyet, hamâset, atâlet…

Bazı kişi veya grupların hâlâ “Mehdi beklentisi” içinde olduğu bir vâkıa. Onlara göre, pek yakında Hz. Mehdi çıkacak ve bozulmuş herşeyi sihirli bir dokunuşla halledip düzeltecek. Risâle-i Nur Talebelerinin ise, böyle bir beklentisi yoktur. Aynı […]