Talebeleri

Bekir Berk ve Osman Aksoy

1950’li yıllarda Isparta İmam Hatip Lisesi civar şehirlerden gelen talebelerle önemli bir iman ve kültür merkezi haline gelir. İman ve aksiyon insanı Bediüzzaman da o yıllarda Isparta’dadır. Kader bir anlamda imam hatip liselileriyle çağın imamını […]

İzah ve Şerh

Hizmet edenlere hizmet etmek de hizmettir

Risale-i Nur hareketi, kısaca söylemek gerekirse, imana ve Kur’ân’a Risale-i Nurlarla hizmet etmektir. Peki, iman ve Kur’ân’a hizmet ne demektir? Böyle bir hizmet gerekli midir? Bu hizmeti kimler yapar/yapmalıdır? Hangi zamanlarda yapılmalıdır? İmana ve Kur’ân’a […]

Talebeleri

Mustafa Sungur

1929’da Eflâni’de doğdu. Kastamonu Gölköy Enstitüsü mezunudur. Evli ve yedi çocuk sahibir. Bediüzzaman Said Nursî’nin en yakın talebe ve hizmetkârlarındandır. “Onu terennüm edebilmek” “Büyük Üstadın hayat hatıraları, hizmet-i imaniye ve Kur’aniye safhaları, hayat-ı şahsiye ve […]

Talebeleri

Hayatı hizmete hasretmek

Zübeyir, Bayram, Ceylan, Hüsnü, Tahirî, …. Risâle-i Nur hizmetinin saff-ı evvelleriydi bunlar. Hepsi ayrı ayrı yerlerden gelen değişik mizaçlı, farklı karakterli insanlardı. Kendilerine göre benlikleri, enaniyetleri, meziyetleri, maharetleri, kabiliyetleri vardı ve bunları faydalı bir şekilde […]