Genel

Bize lâzım olan Uhuvvet

Risale-i Nur hizmetinin esası uhuvvettir. Kardeşliğin gereği olarak her nur talebesinin vazifesi ise, aralarındaki muhabbet, ittihad ve tesanüdü tam sağlamaktır. Yani omuz omuza verip bir hareket etmektir. Aksi takdirde hizmetimize büyük zararlar verilebilir. Mesleğimiz çok […]

Risale-i Nur hakkında

İhlas Üzerine Tefekkürler

Sırr-ı İhlâs İslâmiyette en kıymetli ve en lüzumlu esâs, ihlâstır.[1] Hakîkat ve velâyet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esâsı, ihlâstır. Çünkü insan, ihlâs ile hafî şirklerden halâs olur. İhlâsı kazanmayan, o yollarda gezemez.[2] Öyleyse […]

Gazete

Dünyalı ama uhrevî bir insan: BEDİÜZZAMAN

Alimler asırlarının yıldızları olduğu için, onların asırda yaşayanlar tarafından fark edilmemesi düşünülemez. Fark etmeyenler cehalet içindedirler. Bu bir körlük hâlidir. Asrının ışığı olan evliyalar yaşadığı zamana farkı ufuklar açan, çağının problemlerini aklî ve naklî ispatlarla […]