Talebeleri

Mihenk başka, tenkit başkadır

“Mihenk” meselesi ile “tenkidi” çok iyi anlamamız ve temyiz etmemiz gerekir. Öncelikle şunu ifade edelim: Mihenge vurmak, Üstad’a “tam sadâkat”tir. Saniyen, mihenge vurmak, asla varisleri, ağabeyleri, âlimleri rencide, faziletlerini inkâr etmek demek değildir, olmamalıdır. Risale-i […]