Eserleri

Risale-i Nur: Çifte hizmete dâvet

(1947’de teksir edilen lûgatçeli Asâ-yı Mûsâ’nın üzerinde Üstad’ın imzası var.) Adeta bir umumî seferberlik ruhuyla yayına hazırlanan yeni tanzim Nur Külliyatı, ayrıca çok avantajlı bir kampanya ile geniş kitlelerin istifadesine sunulmaya çalışılıyor.

Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nurlar ve lügat meselesi

Risale-i Nur’daki hakikatleri okuyup anlamak, kabul edip amel etmek nefsimize zor geldiği için hatıralara yöneliyoruz. Hikâye gibi anlatıp dinletiyoruz. Bir kısmımız da işine geldiği gibi yorumlayarak, anlatılan hatıralardan hüküm çıkarmaya, kendi haklılığımıza delil göstermeye çalışıyoruz. […]