Risale-i Nur hakkında

Sinsi bir tehlike: Gaflet

Gaflet, genel olarak; uyanık olmama, habersiz olmak, farkına varmama hali, mühimsememek, terketmek, dalgınlık, dikkatsizlik, yanılma, ihmal etmek, nefsin arzusuna uymak, zamanın boş ve lüzumsuz işlerle heba edilmesi gibi manalar taşımaktadır.