Risale-i Nur hakkında

Lügat, Tefsir, Şerh ve İzah Meselesi

Risale-i Nur ile kıyamete kadar imana ve Kur’ana hizmet devam edecektir. 1. Bediüzzaman Risale-i Nur Talebelerinin bir kısım mektuplarını “Risale-i Nur Külliyatı” içinde dahil etmiştir. Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası ve Emirdağ Lahikasında bu mektupların bir […]

Eserleri

Derste İzah Nasıl Olmalı?

“Şimdi Risale-i Nur Külliyatından, iman, Kur’an ve Hazret-i Peygamber (Aleyhissalâtü Vesselâm) Efendimiz hakkında olan eserlerden bazı kısımları aynen okuyacağım. Siz bu eserleri elde edip tamamını okursunuz. Okurken, belki