Talebeleri

Hasan Feyzi Yüregil

l895’de Denizli’de doğdu. Şâir, edib, mutassavıf ve muallimdi. Bediüzzaman’ı l943’de Denizli’d tanıdı. l946’da vefat etti. Bediüzzaman’a âşık bir zat Nur irfan mektebinin unutulmaz simalarından birisi de Hasan Feyzi Yüreğil ismindeki bir hakikat kahramanıdır. İlk intiba, […]