İzah ve Şerh

Gaflet ve sebepleri

Öncelikle gafletin lügat manasına bakalım. Gaflet; dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık demektir ve en mühim vazifeyi düşünmeyerek, Cenâb-ı Hakk’a itaat gibi işlerle değil, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak anlamındadır. Ayrıca nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allah’ı ve emirlerini […]

Risale-i Nur hakkında

Gerçeğe Ulaşmada Engeller

Gerçeğe giden yol engellerle doludur. Bu engellere takılanlar hakikatın semasına kanat açamazlar, yere çakılıp kalırlar. Mesela, Hıristiyanlar özellikle şu üç engele takılıp kalmışlar, hak dinden udûl edip dalalete düşmüşlerdir: