Menfî ve Müsbet Siyaset

Hürriyet kavramı üzerine

Hürriyet hür olmak, herkesin hür olmasını savunmaktır. Hür olmak ile özgür olmak arasında fark vardır. Özgürlük “serbestiyet” kavramının karşılığıdır. Jön Türkler Batı’dan aldıkları “Liberte”yi önceleri “Serbestiyet” olarak tercüme etmişlerdi. Serbestiyet, başıboş olmak, kanun ve kurala […]

Eserleri

Bediüzzaman ve Fen İlimleri

Bediüzzaman Hazretleri çocuk yaşlarında başlamış olduğu ilim tahsilini, yine çoçuk yaşları denebilecek bir yaşta, yani o­n dört yaşlarında Doğubayazıt’ta, Şeyh Mehmet Celali Hazretlerinin medresesinde tamamlamıştır. Burada üç ay gibi kısa bir süre içinde seksen kitabı […]

Eserleri

Said Nursi’nin Felsefeye Bakışı

İslâm düşünce dünyası, günümüzde halen bir sistem buhranından kurtulmanın mücadelesini vermektedir. Özellikle bir kaç asırdan beri teorik hükümlerin olaylara tatbik edilmesinde yaşanılan sosyo-politik başarısızlıklar, mevcut düşünce buhranının önemli nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Beşerî ihtiyaçlarına mutlak bir […]