Talebeleri

Ceylân Çalışkan

Abdülkadir Ceylân Çalışkan l929 yılında Emirdağ’da dünyaya gelmişti. Babası Mehmed Çalışkan, annesi ise Ayşe Çalışkan’dı. Küçük yaşta annesini kaybeden Ceylân Çalışkan annesiz, öksüz olarak büyüyordu. l944’ün yaz sonlarında Emirdağ’a gelen Üstada bütün Çalışkan ailesi yardıma […]

Talebeleri

Hayatı hizmete hasretmek

Zübeyir, Bayram, Ceylan, Hüsnü, Tahirî, …. Risâle-i Nur hizmetinin saff-ı evvelleriydi bunlar. Hepsi ayrı ayrı yerlerden gelen değişik mizaçlı, farklı karakterli insanlardı. Kendilerine göre benlikleri, enaniyetleri, meziyetleri, maharetleri, kabiliyetleri vardı ve bunları faydalı bir şekilde […]