Talebeleri

Bediüzzaman ve Abdullah Yeğin

Üstadın kiraladığı evin sahibi ile komşularımız akşam bize oturmaya geldiler. O gece Bediüzzaman hakkında “O sorulan her soruya cevap veriyor, insanın kalbini okuyabiliyor, hediye kabul etmiyor, herkesle konuşmuyor, inziva hayatı yaşıyor, çarşıda pazardan bir şey […]

Risale-i Nur hakkında

Risale-i Nurlar ve lügat meselesi

Risale-i Nur’daki hakikatleri okuyup anlamak, kabul edip amel etmek nefsimize zor geldiği için hatıralara yöneliyoruz. Hikâye gibi anlatıp dinletiyoruz. Bir kısmımız da işine geldiği gibi yorumlayarak, anlatılan hatıralardan hüküm çıkarmaya, kendi haklılığımıza delil göstermeye çalışıyoruz. […]

Kim ne dedi?

Abdullah Yeğin Ağabey

Abdullah Yeğin, henüz bir ortaokul talebesi iken Bediüzzaman Said Nursî`yi ziyaret edip elini öpmüş ve talebesi olmuştu. Bediüzzaman ona “Nurcuların Abisi” diye iltifat ederdi. Bediüzzaman`ın mektuplarında “Araçlı Abdullah” diye ismi geçer Üstadımızın tevazuu, mahviyeti, alçakgönüllü […]