Risale-i Nur’dan istifade edememek

said nursiŞamlı Hafız Tevfik Ağabeyin Risale-i Nurdan istifadesine engel olan şefkat tokadına ehemmiyetine binaen değinmek istiyoruz.
“Ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur’âniyedeki kemâl-i ihlâs ve sırf livechillâh için hizmeti, iki vaziyetim ihlâl ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim.” (10. Lem’a) diyen Şamlı Hafız Tevfik Ağabey, ihlâs ve rıza-i İlâhî dairesinde olması gereken hizmet-i imaniyeyi olumsuz etkileyen bir vaziyete dikkat çekiyor. “Hem, şekvâ olmasın, Üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaate riayet etmediğimden, fakr-ı hale mâruzum. Hodbin, mağrur insanlarla ihtilâta mecbur olduğumdan—Cenâb-ı Hak affetsin—mürüvvetkârâne bir surette riyâya ve tabasbusa da mecbur oluyordum. Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. Maatteessüf kendimi kurtaramıyordum. Hâlbuki Kur’ân-ı Hakîmin ruh-u hizmetine zıt olan bu vaziyetimden şeytan-ı cinnî ve insî istifade etmekle beraber, hizmetimize de bir soğukluk, bir fütur veriyordu.” diyerek ihlâsı zedeleyen bu olumsuz vaziyeti izah eden Şamlı Hafız Tevfik Ağabey, bu halinin sebep olduğu bir şefkat tokadını “Sekiz senedir ben Üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar Nurlardan istifade edemedim.” diyerek belirtiyor.

Risale-i Nur’un hangi düsturundan uzaklaşılır ve hangi dersi dinlenilmezse o noktada sıkıntılar baş gösteriyor. Risale-i Nur’un ikaz ve irşatları unutulunca Kur’ân-ı Hakîmin ruh-u hizmetine zıt haller ortaya çıkıyor ve şeytan-ı cinnî ve insî bu halleri iman hizmeti zararına kullanıyor. Hizmetimize soğukluk ve fütur veren bu hallerden kurtulmak için Risale-i Nur’un hakikatlerine sadakatle bağlılık gerekiyor.” “…Hakaik-i Kur’âniye nurdur, ziyadır. Tasannu, temelluk, tezellül zulmetleriyle birleşemiyor. Onun için, bu nurların hakikatlerinin meâli benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabanî görünüyor, yabanî kalıyordu.” diyen Şamlı Hafız Tevfik Ağabey, Risale-i Nur’undan istifade edememenin ve Nur hakikatlerinin adeta kendine yabanî kalmasının sebebini Risale-i Nur’un iktisat düsturuna uymamak olarak görüyor.

Risale-i Nur’dan istifademizin aksamaması için yine Şamlı Hafız Tevfik Ağabeyin duâsıyla bitiriyoruz. “Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum ki, bundan sonra Cenâb-ı Hak bana o hizmete lâyık ihlâs ihsan etsin, ehl-i dünyaya tasannu ve riyâdan kurtarsın. Başta Üstadım olarak kardeşlerimden duâ rica ediyorum.”  21 Ağustos 2016, Pazar

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

1 Yorum

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.


*