1

Nurs Köyü hakkındaki asılsız iddialara cevaplar

Üstad araştırmaları gayesiyle, gittiğimiz Nurs Köyü’nde, Üstad Hazretleri’nin yakın ve uzak akrabaları ile mülâki olduk. Onların dilinden ve ilk ağızdan Nurs Köyü hakkında bilgiler aldık. Bu bilgileri aziz okuyucularımızla paylaşmak istedik.

Üstad’ın, daha çok  amcalarına dayanan  yaşlı ve köyde ileri gelen akrabalarından Hacı Şamil Okur, Hacı İsa Okur, Hacı Tahir Okur, Hacı Hüseyin Dalar, Feramuz Okuyan ve Hikmet Okur’u dinleyerek, anlattıklarını not aldık.

Bediüzzaman Hazretleri’nin amcası Mehmi’ye dayanan Hacı Hüseyin Dalar anlatıyor: 

“Üstadın bir sözü var, diyor ki: ‘Güzel gören güzel düşünür.’ Nurs Köyü bir Ermeni Köyü’dür iddiasında bulunanlar güzel düşünmüyorlar, hatta bu sözün sahiplerinin Ermeni oldukları kanaatini paylaşıyoruz. O yüzden öyle konuşuyorlar diye düşünüyoruz. Dedem Hacı Adil bize defalarca anlatmıştır. Kendisi 105 yaşında vefat etmiştir.

Bizim köy ve Kiğis Müslüman köylerdir. Çevrede Ermeni köyleri vardı. Ancak Nurs ile Kiğis Müslüman köyüydü, hatta Üstadın babası dahil bizim köyden bir çok Müslüman akrabalarımızı bazı Ermeniler kaçırmışlar. Üstadın babası Sofi Mirza’yı da kaçırmışlar, sonra yaşlı diye bırakmışlardı.

Bizim köyün doğusunda Rımrım Dağları vardır. Üstad, Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Ermeni çeteleriyle buralarda çarpışırken silâh seslerini Nurs’tan duyan babası ‘Ben Said’imin silâh sesini tanırım, o ölmemiş sağdır’ dediğini bu vesileyle dedem anlatırdı. Nurs Köyü’nün Ermeni köyü olduğu kesinlikle yalan, iftira ve bir oyundur.”

Abdulbaki Okur anlatıyor:

Üstadın amcalarından Hacı’ya dayanan Abdülbaki Okur, yıllar önce İstanbul’a taşınarak hâlen İstanbul’da yaşamaktadır.

Bu husustaki çarpık beyanları kendisinden sorunca şunları anlatıyordu:

“Bizim köyde mazisi dört yüzyıla dayanan bir camimiz vardır. Üstadın camisi olarakta bilinen bu cami hâlen ayaktadır. ‘Nurs Ermeni köyü ise o caminin orada ne işi vardır?’ diye sorulmaz mı?

Nurs Köyü’nde Ermenilerden kalan hiçbir iz ve belirti yoktur. Tamamen Müslüman köyüdür. Eski kalıntıların olmadığı Nurs Köyü çevresinde onların köyleri vardı hepsinin onlardan kalan anlamsız isimleri mevcuttur. Ama Nurs dün ne ise bugün de odur, yani Nurs’tur.”

Hikmet Okur’un beyanları:

Hâlen Nurs Köyü Derneği Başkanlığı yapan Hikmet Okur, baba tarafından Üstadın amcalarından Mehmi’ye dayanır. İstanbul’da bulunduğu sırada kendisiyle bu hususta telefonla görüştük anlattıkları özetle şöyle:

Nurs Köyü bir Ermeni köyü iddası tamamen asılsız

“Nurs Köyü bir Ermeni köyü iddası tamamen asılsız ve saçma bir iddiadır. Ben kendim tapudan emekliyim. Nurs’un Ermeni köyü ile alâkalı hiçbir belge ve bilgi yoktur. Nurs Müslüman köyüdür Ermenilerin Birinci Dünya Harbi yıllarında bizim köyden bir çok Müslüman genci kaçırdıkları büyüklerimiz tarafından sürekli anlatılır.

Müslüman köyü olması hesabıyla Nurslulara Ermenilerce yapılan zulümleri de devamlı büyüklerimiz anlatırlar…”