Miraç gecesi nasıl ibadet etmeliyiz?

En büyük insanlık olan İslamiyete göre  “Allah’a yükseliş ve arınma” olarak kabul edilen Miraç Gecesi bugün idrak edilecek.

Miraç Kandili, Müslümanların büyük önem verdiği ve  25 Şubat’ta başlayan ”mübarek üç aylar”ın ilki Recep ayının 27’nci gecesine, yani “21 Mart gününe”  denk geliyor.

Bediüzzaman Miraç kandilimizi şu sözlerle tebrik ediyor:

Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşaallah, her biriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve duâlar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadetle şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber, hakkımızda inayet-i Rabbaniye pek zâhir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz.(Şuâlar, s. 524-525)

Mi’rac, velâyet-i Ahmediyenin (asm) bütün velâyatın fevkinde bir külliyet, bir ulviyet suretinde bir tezahürüdür ki, bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlık’ı ünvanıyla Cenab-ı Hakkın sohbetine ve münacatına müşerrefiyettir.(Sözler, s. 634)

Hakikat-i Mi’rac, bir mu’cize-i Ahmediye (asm) ve keramet-i kübrası olduğu ve Mi’rac merdiveni ile göklere çıkması ile zat-ı Ahmediyenin (asm) semavat ehline ehemmiyetini ve kıymetini gösterdiği…(Emirdağ Lahikası-I, s. 69)

Bu geceyi nasıl değerlendirmeliyiz, nasıl ibadet etmeliyiz?

Bu gece, böylesine müstesna bir gecenin sene-i devriyesini inşaallah idrak edeceğiz.

Bediüzzaman, bu gecenin leyle-i Kadir hükmünde bulunduğunu ve mânevî kazancın bire bin olacağını haber veriyor.

Bu geceyi namazla, niyazla, Kur’ân okuyarak, Cevşen okuyarak, Miraç Risalesini okuyarak, Risale-i Nur sohbetlerine iştirak edip dua ederek ihya edebiliriz.

Bizim miracımızın da namaz olduğunu; ömrümüz boyunca beş vakit namazda sebat ederek Allah’a yakınlık kazanabileceğimizi bir kez daha bu gecede dimağımıza perçinleyelim.

Leyle-i Miracınızı bütün ruh u canımızla tebrik ediyoruz.